+48 508 874 359 zdanecki@interia.pl

Legalizacja ciepłomierzy

Ciepłomierze podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Przed wprowadzeniem do obrotu ciepłomierz musi posiadać aktualne zatwierdzenie typu bądź ocenę zgodności, legalizację pierwotną lub legalizację ponowną. W związku z powyższym, muszą one posiadać aktualną i nienaruszoną plombę legalizacyjną.

Legalizujemy wszystkie ciepłomierze stosowane na polskim rynku