+48 508 874 359 zdanecki@interia.pl

TS 400

Charakterystyka czujnika temperatury do ciepłomierza oraz jego specyfikacja techniczna.

Charaktertystka produktu

Znak typu: A 0445/BEV-13.414/0002-NB/2018

Czujnik wykonany jest w oparciu o rezystor termometryczny Pt 100, Pt 500 lub
Pt 1000. Kabel przyłączeniowy w izolacji z gumy silikonowej, o przekroju żył miedzianych 2 x 0,25 mm2.

Czujniki dostarczane są w parach, ktore spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o ciepłomierzach do wody, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1, poz. 3 i Nr 8 poz.71 oraz z 2000 r. Nr 1, poz 1) oraz z Dyrektywy 2014/32/WE załacznik VI MI-004 (ciepłomierze) Parlamentu Europejskiego.

Dobór w pary dokonywany jest w oparciu o kryterium 66% dopuszczalnych błędów wynikających z Instrukcji GUM i powyższych przepisów.

Celem ułatwienia montażu, czujniki w parze wyróżnione są tabliczkami w kolorze czerwonym (zasilanie) i niebieskim (powrót), dodatkowo końcówki kabli są oznaczone takimi samymi kolorami, co ułatwia szybki montaż do integratora.

Czujniki TS 400 montowane są bez osłon zewnętrznych. Konstrukcja czujników umożliwia ich bezpośredni montaż w zaworach, trójnikach i wodomierzach. Nakrętka mocująca posiada otwór do plombowania.