+48 508 874 359 zdanecki@interia.pl

TSH 202/204

Charakterystyka czujnika temperatury do ciepłomierza oraz jego specyfikacja techniczna.

Charaktertystka produktu

Znak typu: A 0445/BEV-13.414/0028-NB/2018

Głowicowy czujnik wykonany jest w oparciu o rezystor termometryczny Pt 100, Pt 500 lub Pt 1000, z kostką dwuzaciskową, która umożliwia pomiar 2-przewodowy (TSH 202) lub z kostką czterozaciskową, do pomiaru 4-przewodowego
(TSH 204). Głowica wykonana jest ze stopu aluminiowego.

Czujniki dostarczane są w parach, ktore spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o ciepłomierzach do wody, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1, poz. 3 i Nr 8 poz.71 oraz z 2000 r. Nr 1, poz 1) oraz z Dyrektywy 2014/32/WE załacznik VI MI-004 (ciepłomierze) Parlamentu Europejskiego.

Dobór w pary dokonywany jest w oparciu o kryterium 66% dopuszczalnych błędów wynikających z Instrukcji GUM oraz Dyrektywy MID.
Celem ułatwienia montażu, czujniki w parze wyróżnione są tabliczkami znamionowymi w kolorze odpowiednio czerwonym (zasilanie) i niebieskim (powrót). Dodatkowo pokrywy są w takich samych kolorach.
Każda para czujników wyposażona jest w osłony zewnętrzne o długościach zanurzeniowych od 65 mm do 450 mm ze skokiem co 5 mm. Osłony wykonane są ze stali nierdzewnej.